Tag Archives: Thomas Östros

Östros ljuger…

De rödgrönas egen Mr. Njet, Thomas Östros, ljuger vidare då han i dagens tidning hävdar att sysselsättningen har minskat med 100.000 under Alliansens mandatperiod (länk här). Sysselsättningen har istället ökat, något som framgår av den tabell som jag länkar till här.

Läs gärna mer om Thomas Östros här på Olssons Blogg, en länk till tidigare inlägg finns här.

Visby 27 mars, 2010
Mikael Olsson, FD

Thomas Östros (a.k.a. Mr. Njet) kramar sitt luftslott...

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Hyckleri

Från klarhet till klarhet…

Även om jag personligen står långt ifrån SAP så finns det en företrädare för det partiet som går från klarhet till klarhet – den människan är Kjell-Olof Feldt. Nu tänker jag inte snarast på hans insiktsfulla diktande om löntagarfonder utan snarare på hans roll under senare år som sanningsägare. För ett tag sedan handlade det om synen på skatter där han i ett TV-program fick SAP:s nuvarande talesman för ekonomiska frågor (Thomas Östros – även känd som Mr. Njet) att framstå som både osnuten och oseriös – något som jag skrev om här på Olssons Blogg i december (länkar här och här). Idag handlade det dock om bankerna och Kjell-Olof Feldt gör Barack Obama sällskap i analysen av den moderna tidens banksystem i en mycket läsvärd artikel på Brännpunkt (länk här).


Kjell-Olof Feldt (t.v.) & Prof. Janos Kornai (t.h.)

Som forskare med ganska stor erfarenhet av finansmarknadsfrågor så kan man inte annat än att hålla med Kjell-Olof Feldt i hans analys. Självfallet kan storleken ha en negativ för att inte säga perverterande effekt på bankernas incitamentsstruktur. Om man har lyckats växa till den milda grad att man kan sätta likhetstecken mellan sin egen verksamhet och ett lands (eller flera länders för den delen, tänk Norden/Baltikum) betalningssystem så vet man också innerst inne att man inte kommer att tillåtas gå omkull. Att sedan finansministrar och andra företrädare för regeringar runt om i världen också säger exakt detta (”vi kommer att rädda er”) minskar ju inte direkt bankernas övermod.

Kort sagt, bankernas storlek i kombination med politikernas vilja att verka som om de är handlingens män har gjort att man de facto har etablerat den ”mjuka budgetrestriktion” som den ungerske ekonomen Janos Kornai tidigt pekade på som en grundläggande orsak till de kommunistiska planekonomiernas ständiga brister och undermåliga produktivitet.

En lite ironisk tvist i det hela är att vi ekonomer (särskilt vi som arbetade med de forna planekonomierna) under 1990-talet ofta talade om sätt att ersätta den mjuka budgetrestriktionen med en hård budgetrestriktion i våra östra grannländer. I mångt och mycket lyckades man också. Men sedan exporterade vi ett banksystem till dessa länder som i sig innebar en indirekt återintroduktion av den mjuka budgetrestriktionen…

Visby, 10 februari 2010
Mikael Olsson, Fil. Dr.

Medialänkar: Ovanligt få bloggare har hittills nappat på Feldts artikel (Martin Flodén och Ekonomistas är ett undantag, länk här); däremot finns med all säkerhet en hel del läsvärt på Johan Norbergs blogg med tanke på att han var en av få som i den svenska debatten stod upp för att vi skulle försöka få till en hård(are) budgetrestriktion för de svenska bankerna…

Lämna en kommentar

Filed under Östersjöregionen, politiskt ansvarstagande

SAP: opportunister eller populister?

Den gångna veckan har varit deprimerande, och debatten har tagit navelskåderiet och hyckleriet till nya tidigare helt oanade höjder! Drivande i denna utveckling har (åter) varit mediehungriga företrädare från det socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP). Inledningsvis var det SAP:s egen ”Mr. Njet”, Thomas Östros, som ondgjorde sig över jobbskatteavdraget (se Olssons Blogg).

Dock, efter att ha blivit ordentligt satt på plats i Kunskapskanalens Storforum om skatterna (länk; repris ikväll 10 december kl. 22.00) av ingen mindre än Kjell-Olof Feldt som fick SAP:s förslag att framstå just så verklighetsfrånvända som de verkligen är så gjorde Östros faktiskt en taktisk reträtt åtminstone vad gäller förmögenhetsskatten (VA, Affärsvärlden); ursprungsretoriken i all sin härlighet återfinns här på DN).

Opportunism innebär en klandervärd anpasslighet (principlöshet) efter för tillfället rådande omständigheter och maktförhållanden.
Wikipedia

Gissningsvis så insåg SAP att det populistiska spår man drev kanske var lite väl extremt – och framför allt, att Kjell-Olof Feldt åtnjuter ett betydligt större förtroende hos den svenska befolkningen än pretendenten Östros. Att då Feldt i skattedebatten stod betydligt närmare Prof. Carl B. Hamilton (fp) var tydligen för mycket för strategerna på Sveavägen – därav den taktiska reträtten.

Den andra mediehungriga företrädaren under veckan har varit Veronica Palm som till synes helt utan skrupler har visat på rörelsens opportunistiska ådra i den s.k. sjukförsäkringsfrågan. Fullblodspolitikern Palm (CV) har här utan att rodna framfört det ena vulgära argumentet efter det andra. Ömsom skulle Alliansen tvinga halta och lytta till fabrikerna, ömsom skulle samma människor hindras från att gå till fabrikerna. Vad individerna själva önskar eller vill spelar tydligen inte så stor roll i den politiska värld där Palm är insocialiserad.

Faktum är att SVT under veckan visade en väldigt ömsint dokumentär, Mitt Gaza, av PeÅ Holmquist där den i prostatacancer sjuka huvudpersonen förklarade (om jag inte missminner mig) att det som höll honom vid mod var att han ville arbeta. Kunde då jag såg detta inte låta bli att tänka på alla de krigsrubriker som förevarit under den senaste tiden om hur svenska ”cancersjuka” skulle ”tvingas” att jobba.

Det som är tråkigt med bägge dessa exempel (Palm och Östros) är att den ohejdade opportunismen hos SAP lämnar en väldigt bitter eftersmak hos mig som väljare. Jag blir först och främst sittande och undrar varför de talar mot bättre vetande?

Vad gäller skatterna så vet ju Thomas Östros mycket väl att det är plakatpolitik som han ägnar sig åt då han talar om att klämma åt ”de rika” med högre skatter. På samma sätt så vet ju Veronica Palm att det är önskvärt att så många som möjligt ges möjlighet att utföra ett produktivt arbete – detta gäller både på den individuella nivån och på samhällelig nivå. Trots detta så väljer dessa politiker att höja fingret i luften och säga det som de tror att människor vill höra.

Vän av ordning påpekar säkert nu att jag borde förstå att det är så som politik förs (ung. ”its politics, stupid!”)… Och, visst, så är det ju – men det hindrar vare sig att jag blir nedslagen eller att det är en opportunistisk politik som gränsar till populism!

Visby 10 december, 2009
Mikael Olsson, FD

Update: En intressant vinkling på problematiken kring att ge möjlighet för sjukskrivna att återvända till arbetet återfinns på Brännpunkt där Susanne Merz försynt påpekar sjukvårdens ansvar (och brister) (länk här); just sjukvården har jag själv skrivit mycket om tidigare här på Olssons Blogg (länk)…

Medialänkar: SvD:s Ledare, SvD om opinionsframgångarna till följd av opportunismen/populismen, DN om samma sakSanna Rayman i SvD, Hanne Kjöller i DN, Hanne Kjöller (tidigare), Henrik Brors (DN), Pia Lundgren: artikel om en sjukskriven individ som önskar komma tillbaks till arbetslivet (SvD)

Andra bloggar:  Veronica Palm, Rolf Erikson, Per Altenberg, Dick Erixon, Seved Monke, Anne-Marie Ekström

3 kommentarer

Filed under Hyckleri, plakatpolitik

Dubbeltydige Östros…

Ibland blir det här med rubriker bra. Ibland blir det sämre. Och, ibland (som idag), blir det helt fantastiskt!

Idag kunde vi nämligen (åtminstone av rubriken att döma) läsa att en av rikets pretendenter på posten som finansminister, socialdemokraten Thomas Östros, insett att det här med höga skatter kan ha verkliga och skadliga effekter på landets utveckling.

Orättvisa skatter skadar Sverige
Thomas Östros, SAP

Wow, tänker man. Insikt är första steget mot bättring.

Inte blir det sämre då man ganska snart efter själva rubriken kan läsa att:

Sverige som ett litet internationellt konkurrensutsatt land har inte råd med ett diskriminerande skattesystem som försämrar ekonomins funktionssätt.
Thomas Östros, SAP

Efter detta uttalande är det ju nästan så att man tror att Östros sällat sig till de socialdemokratiska avfällingar i Stockholmsområdet som härförleden hade mage att kritisera den officiella partilinjen i en debattartikel som uppvisade en progressiv hållning både vad gäller skolpolitik och transportlösningar.

Men, nej – tyvärr visade det sig att Östros bara hade varit dubbeltydig. Den orättvisa som han kritiserar var nämligen den att vi under senare år fått ett något sänkt skattetryck för de som arbetar (inte så att vi på något sätt riskerar att förlora den världsledande roll som SAP tidigare skapat för oss vad gäller beskattning av medborgarna – men, ändå, en något sänkt börda). Det är denna förändring som är orättvis.

Någon orättvisa i att jag – trots jobbskatteavdrag – som en konsekvens av en viss utbildningsinsats betalar en högre genomsnittlig skatt än min pensionerade pappa ser inte Östros genom sina politiska skygglappar…

Inte heller ser Östros några potentiella skador för landet i att redan en moderat (låg) värdering av den egna tiden (fritid) för mig och många andra innebär att det är fullständigt irrationellt att öka arbetsinsatsen inom ramen för det officiella förvärvsarbetet…

Denna brist på insikt hos Östros gör att jag kommer att jag att tänka på att kanske var det sant som Mats Linder (Gotlands Allehanda) spekulerade i apropå Gudryn Schymans kommande inhopp i Let’s Dance, nämligen att Thomas Östros skulle göra sig bra (bättre?) i TV-serien Robot Wars. Linders motivering var:

Socialdemokraternas talesman i ekonomiska frågor har alltid en förprogrammerad reaktion på regeringens politik. Har möjligen utvecklat AI, artificiell intelligens, men använder den inte.
Mats Linder, Gotlands Allehanda

Men, som sagt, vi får väl se det som ett steg på vägen att Östros uppmärksammat själva fenomenet att en skatt kan vara orättvis…

Visby 4 december, 2009
Mikael Olsson, FD

Medielänkar: Brännpunkt, Gotlands Allehanda, SvD:s Ledarblogg (Gudmundson om Vänsterns hycklande kring jobbskatteavdraget)

Blogglänkar: Stefan Karlsson (liberal), Peter Andersson (SAP), Tokmoderaten (intressant och välformulerat)

2 kommentarer

Filed under Hyckleri