Tag Archives: regnskog

platt försvar för kostsam plakatpolitik…

Det är alltid roligt med mycket respons på det man skriver. Det jag skrev igår om att vi äntligen gavs en prislapp på plakatpolitiken är ett exempel (länk här).

Dock, de invändningar mot mitt resonemang som har kommit har missat vissa av mina poänger – något som föranleder mig till detta korta inlägg om vissa aspekter av det i mitt tycke väldigt platta och ihåliga försvaret som man byggt upp för den förda plakatpolitiken…

Etanol växer inte i regnskogen… Det hävdades att jag var osaklig då jag i mitt inlägg gjorde en koppling mellan spritdrivna fordon och nedhuggen regnskog. Tyvärr är saken sådan att sockerrörsodlingar mycket väl kan vara den gröda som får människor att vilja hugga ned den regnskog som annars på ett utomordentligt effektivt sätt binder koldioxiden… Se t.ex. detta exempel från Uganda…

Etanol är inte sämre än bensin… Vissa anonyma kommentatorer ville ge sitt stöd för den förda plakatpolitiken genom att länka till Naturvårdsverket där myndigheten försvarar sitt stöd till etanolen med att den inte är sämre än bensin… Min poäng med gårdagens inlägg var dock att det vore bättre att stödja verksamheter som de facto minskade utsläppen av koldioxid än att ge miljardbelopp i subventioner till en verksamhet där man i efterhand måste argumentera för att satsningen åtminstone inte var negativ för klimatet…

Sist men inte minst så är det faktiskt ingen av kommentatorerna som på allvar försökt bemöta min huvudinvändning mot etanol – nämligen att det finns en bättre alternativ användning av den areal som de facto åtgår för att driva fordon på sprit.

Huvudfrågan är alltså enligt mitt förmenande huruvida vi inte med en annan användning av marken istället för att generera utsläpp av koldioxid (vilket vi gör om vi eldar upp växtligheten) snarare kunde minska den i atmosfären fritt tillgängliga mängden koldioxid (vilket vi gör om vi ökar mängden skog på rot eller volymen trä i byggnader)?

Visby 17 maj (Grattis Norge!), 2009
Mikael Olsson, FD

Media: DN, Lasse Swärd i DN, Intervju med Per Kågeson i DN

 


 

Mobile Blogging from here.
UPDATE NOVEMBER: På samma sätt som jag klistrade in i föregående inlägg så kan jag även här passa på att påpeka att sent omsider så verkar folk ta på allvar skogens betydelse för att knyta koldioxid snarare än att generera nya utsläpp genom att man eldar upp den i form av ved eller etanol – bättre sent än aldrig som de säger… (SvD).
Annonser

2 kommentarer

Filed under Hyckleri, Miljöpolitik

plakatpolitikens pris…

Att plakatpolitik kommer till ett pris är inget nytt. Att intäkter och kostnader av plakatpolitik fördelas olika är heller inget nytt; politikerna tar de röster som kan genereras och medborgarna får bära kostnaderna.

Men, att plakatpolitiken ges en så specifik prislapp som den ges av Per Kågeson i sin kommande bok tillhör inte vanligheterna.

Faktum är att hans uträkningar enligt DN pekar på att det misslyckade experimentet med etanoldrift hittills (2005-2008) har kostat oss inte mindre än 50.000 kronor i minskade skatteintäkter per bil i drift!

Till detta kommer fortsatt skattesubventionering så bilarna rullar på våra vägar och drivs på sprit.

Skulle man till dessa direkta och indirekta kostnader (mätbara via skattsedel) lägga en skattning på värdet av den nedhuggna regnskog (som tidigare band koldioxid) och andra negativa miljöeffekter i etanolens spår så blir kostnaderna för detta politiskt drivna experiment enorma.

Faktum är att det med så stora offentliga kostnader och subventioner är svårt att längre tala om ”privatbilism”.

Och, förresten, var finns alla dessa politiker som tidigare sjöng etanolens lov idag? Är det så att de kammade in vad de kunde då de kunde det (rösterna) och idag har lämnat oss med den stora notan?

Anna Odell retade den stora folkopinionen då hon som det så högtravande hette ”kostade samhället” uppemot 10,000 kronor för vården. Hon åtalas.

Politikerna som i slutändan kanske har pådyvlat oss skattebetalare kostnader om närmare en kvarts miljon per etanolbil i drift (räknat på en livslängd om 15 år och i övrigt samma kalkyler som de som redovisades i DN) – de sitter i riksdagen och kommunfullmäktige och är i full färd med att skissa på nästa kostsamma plakatprojekt…

Trevlig helg!

Visby 16 maj 2009
Mikael Olsson, FD

UPDATE: apropå en kommentar som jag fick så inser jag att det kanske behöver klargöras att inte heller de koldioxidutsläpp som genereras av spritdrift är utan alternativkostnad – att de skulle vara klimatneutrala baseras på ett logiskt felslut där man inte tillerkänner den mark som de facto går åt för att mata bilarna med mat en alternativ användning!

Faktum är dock att marken kunde användas till skogsbruk – skog som binder stora mängder utsläpp – och som dessutom kan göra det under hundratals år om man använder virket till konstruktioner eller helt enkelt låter den stå!

Tyvärr verkar det fortfarande finnas människor som tror att etanolens koldioxidutsläpp är av en annan art än den som genereras av bensin. Så är inte fallet…

Media: DN, Lasse Swärd i DN, Intervju med Per Kågeson i DN

UPDATE NOVEMBER: Motsvarande debatt kom igång igen då man även i rikspressen uppmärksammade att det kanske finns en alternativ användning till skogen, se SvD.

8 kommentarer

Filed under Hyckleri, Miljöpolitik