Tag Archives: Miljöpartiet

Obligatorisk läsning för röstberättigade…

I svenskan idag finns en artikel av Docent Mårten Schultz som jag tycker skulle vara närmast obligatorisk läsning för alla röstberättigade då han på ett förnämligt sätt påminner oss om vad det är som valet gäller – nämligen att välja en församling (mer eller mindre) kompetenta lagstiftare.

Vad gäller denna kompetens är han kritisk mot de flesta partier. Men, han skriver också att:

”priset för mandatperiodens allra knäppaste lagförslag går ändå till Miljöpartiet. […] MP menar alltså att jag borde få samma straff om jag köper sex av en frivillig sexsäljande man, som om jag åker till Cypern och där kidnappar en man, bryter ned honom med våld och hot, packar in honom i en lastbil och tar hans pass, låser in honom i en barack och i hans förslavade tillstånd tvingar honom att sälja sex till främlingar.”
Mårten Schultz

Läs hela artiken själva via denna länk!

Vissa potentiella lagstiftare kanske saknar kompetens och vilja att stifta den typ av lagar som vi vill ha…

Andra bloggar som kommenterat denna artikel: Familjekampanjen; Liberati (Alexander Bard); Mats Persson

Annonser

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Skogsmulle före språkrör…

Måste bara dela med mig av ett lästips som jag i allra högsta grad rekommenderar alla som är intresserade av politik och natur. Det är Alexander Bard, Annika Beijbom, Erik Laakso och Anders Svensson som i en gemensam debattartikel reder ut skillnaden mellan sund miljöpolitisk aktivism (skogsmullar) och ohälsosam ekologism (delar av Miljöpartiet).

Kort sagt, de förklarar varför de politiskt föredrar skogsmullar!

Läs artikeln här.

Visby 20 augusti, 2010
Mikael Olsson, FD

Update: Läs om vad ett språkrör tycker om religion här.

Skogsmulle! Symbolen för en sund miljöpolitisk aktivism väsensskild från den närmast religiösa ekologismen...

2 kommentarer

Filed under Miljöpolitik, Uncategorized

Grönt snömos…

Eftersom jag är aktiv som forskare i ett projekt som skriver en historik om svensk nationaliserings- och privatiseringspolitik (Privata Sverige heter projektet) så började jag med intresse läsa Karin Svensson Smiths utspel om SAS på dagens Brännpunkt där hon argumenterade för att bolaget borde privatiseras. I artikeln stod bl.a. att läsa att:

”Det är dags för den svenska staten att sälja SAS… […] Våra skäl till detta rör dock vad vi gröna uppfattar som grundläggande rödgröna principer för när staten bör, och inte bör, äga företag.”
Karin Svensson Smith

Wow, tänkte jag. Detta är ett scoop. Rödgröna principer för när staten bör och inte bör äga företag! Precis vad jag tillsammans med mina forskande kollegor har letat efter men ännu inte kunnat finna i den svenska historien. Och här får jag det serverat tillsammans med frukostkaffet. Trodde jag ja…

Jag läste och läste men fann inte tillstymmelsen till principer – åtminstone inte den typ av principer som verkar ha gällt tidigare eller som skulle ha någon chans att appliceras i framtiden.

Det enda jag hittade var miljöpartiets traditionella populism där transportlösningar som antingen går fort (ex. flyg) eller är individualiserade (ex. bilar och Öresundsbron) ska demoniseras och bekämpas på alla upptänkliga vis. Vad gäller bilar så handlade det om att chockhöja parkeringsavgifterna (se länk här) och vad gäller flyget så har man nu kommit på den lika enkla som geniala lösningen för att minska vårt omoraliska resande med flygapparater – vi låtsas vilja sälja bolaget utifrån ett luddigt prinicipiellt resonemang…

Jag kan tänka mig att man på miljöpartiets högkvarter hoppas att det i sin tur antingen ska resultera i en verklig opinion för en försäljning – eller åtminstone i en debatt som framställer flyget som inte bara en omoralisk miljöbov (enligt dem) utan också en som tär på det s.k. ”gemensamma” i form av skattesubventioner.

Så, min inledande hoppfullhet i att äntligen få svar på hur de rödgröna ser på det här med ägande förbyttes snart i en vid det här laget ganska återkommande känsla av att ha blivit lurad till läsning av ännu ett populistiskt utspel från den rödgröna sidan. Kort sagt inte långt bättre än grönt snömos…

Visby 9 februari, 2010
Mikael Olsson, Fil. Dr.

PS: Ett verkligt läsvärt blogginlägg av Prof. Erik Svensson hittar ni här; i övrigt fanns åtminstone hittills inte särskilt mycket intressant i bloggosfären – de flesta verkar ha nappat på mp’s populistiska krok och diskuterar glatt hur hemskt det är att man stödjer flygtransporter med skattepengar…

Update: Hittade nedanstående citat i vänsterpartiets partiprogram. Tydligen finns det mer än en uppfattning om vad som utgör de rödgröna principerna för när staten bör äga företag…

”Ur medborgarperspektivet är det samhälleliga ägandet avgörande. Genom kommunalt eller statligt ägande ges de demokratiskt valda församlingarna ett övergripande ansvar för produktion av varor och tjänster…”
Vänsterpartiet (2008), Partiprogram (s. 27)

Update II: Idag (onsdag 10 februari) hängde även Per Gudmundsson på i diskussionen, se SvD; konstigt nog verkar inte heller han uppmärksamma den underliggande agendan hos miljöpartiet. Även DN kommenterar här. Idag hittade jag också ett antal andra bloggare som tagit upp Karin Svensson Smiths och de rödgrönas ambivalens till detta med ägande, se t.ex. den hälsosamme ekonomisten. Samtidigt är det en hel del erfarna bloggare som hamnar fel och sväljer betet från Miljöpartiet utan större eftertanke om vad detta parti vill uppnå – bland dem kan nämnas Dick Erixon, Hanna Wagenius, Daniel Snällman, Jonas Pettersson m.fl.

Intressant nog är det endast på Centerpartiets egen bloggsida (här och här) som man verkar fatta vad miljöpartiet är ute efter, läs gärna.

4 kommentarer

Filed under Äganderätt, Hyckleri, plakatpolitik