Tag Archives: Konstfack

kulturrevolution i vardande…

vad är det som händer i landet Sverige? vad har hänt? hur har den politiskta korrektheten kunnat bli norm? vad gick snett?

hur har ett land och dess invånare som tidigare utmärkt sig som progressivt och som också har det som en stor del av den egna självbilden (om än komplett felaktig) kunnat förvandlas så till den milda grad att åklagare åtalar konstnärer och rektorer avstänger konstelever utan att fler liberala krafter tar till orda och protesterar?

kulturrevolutioner är inget att leka med! jag blir rädd!

mikael olsson, fil dr

ps: rädd borde också vem som helst som varit till doktorn med ”bara” en förkylning vara – snart är det er tur att stå till svars för hur ni slösar med förment allmänna resurser…

Annonser

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

En obekväm sanning…

Som jag nämnde i föregående inlägg resulterade min lilla text om tillgänglighet i Svensk sjukvård i väldigt många kommentarer. Jag fick även e-brev som ifrågasatte om det verkligen kunde vara så illa som jag hävdade.

Intressant nog släpptes i samband med den debatten European Health Consumer Index 2007 – något som också uppmärksammades av bl.a. Gudmundson på SvD. Han, liksom många andra kommentatorer, påpekade att svensk sjukvård klarade sig bra vad gäller kvaliteten men att man inte låg lika bra till vad gäller tillgängligheten.

Det sistnämnda var förvisso sant – men det de flesta glömde att påpeka var att det fanns INGET endaste Europeiskt land med sämre betyg än Sverige vad gäller sjukvårdens tillgänglighet, inte ens Bulgarien och Rumänien som då var nya medlemmar i EU hade sämre betyg.

Med tanke på att ovanstående debatt utspelade sig 2007 och att vi idag skriver 2009 så tänkte jag att det borde väl ha kommit en ny upplaga av detta hälsoindex. Kanske har sakernas tillstånd blivit bättre?

Efter lite sökande med hjälp av Google så hittade jag mycket riktigt 2008 års upplaga av indexet – tyvärr var det ingen förändring till det bättre vad gäller tillgängligheten utan man skriver istället:

Really bad (and worsening) accessibility; strangely the system has found no cure for waiting. [källa]

Något som också är konstigt är att 2008 års undersökning inte alls rönte samma massmediala uppmärksamhet. Kan det månne vara så att det här med att vara sämst i klassen är så stigmatiserande och i otakt med den svenska självbilden att man hellre väljer att tiga ihjäl den typen av nyheter?

Om så är fallet så är det synd eftersom behovet av att förutsättningslöst diskutera tillgänglighet och bemötande alltjämt lever kvar. Att det är svårt att få till stånd en sådan diskussion understryks dock av det bemötande som Anna Odell fått av det officiella myndighetssverige, se bl.a. SvD och DN. Och, tyvärr lär vi inte kunna förbättra tillgänglighet och bemötande inom sjukvården genom att inleda förundersökning mot var och envar som uttrycker kritik eller försöker skapa debatt kring det hela.

Mikael Olsson, FD

Mer material finns i mängd: SvD, P1-Morgon

 

2 kommentarer

Filed under Uncategorized