Tag Archives: Anna Odell

Repris i Sverige…

Morgonens radiolyssnande med en massa favoriter i repris lämnar tyvärr en bitter bismak. Varför går saker och ting inte framåt? Hur kommer det sig att debatten står och stampar? Varför är saker som man skrivit tidigare exakt lika relevanta eller icke-relevanta (berorende på ens egen ståndpunkt) nu som tidigare? Som bloggare borde man i och för sig vara tacksam för att återbruk är möjligt också vad gäller det skrivna ordet. Ändå, helt tillfylles är det naturligtvis inte att så lite händer…

Låt oss ta exemplet med kampanjfinansiering. Idag kunde vi t.ex. höra Schlingmann och Baylan debattera exakt samma fråga som var aktuell tidigare i år (och året för det, och året före det etc.) och som jag skrev om själv så sent som i maj under rubriken Myror, elefanter och glashus – allt i en rödgrön röra. Diskussionen gäller då som nu (återupplivat via Institutet mot Mutor på DN Debatt häromdagen) dels huruvida man som politisk organisation bör tala om var pengarna kommer ifrån (något som i övriga delar av världen är legio, se t.ex. kollegan Karl Magnus Johansson på Brännpunkt i april 2009), dels om socialdemokraterna på ett rättvisande sätt också ska redovisa de bidrag i form av arbetskraft och politisk reklam som man får av fackföreningarna.

Just det sistnämnda, stödet från LO till (s) verkar vara extra känsligt eftersom Baylan i radion i morse så snabbt som möjligt försökte skynda förbi ämnet. Att hans försök underlättades av att reportern inte vare riktigt påläst gjorde ju inte saken bättre. Hade hon t.ex. läst den dokumentation som togs fram i samband med den motion om Bidrag till politiska partier och deras kandidater som skrevs av Carl B. Hamilton (fp) – hade det framgått att LO:s direkta bidrag till Partiet uppgick till mellan 75-100 miljoner till 2002 års valrörelse och att om man dessutom inluderade den arbetskraft som LO bidrar med så uppskattades stödet till dryga 500 miljoner kronor. I radion valde däremot åter att diskutera de ca 30 miljoner som moderaterna fått i privata bidrag…

Känslan som infinner sig av dylika repriser i debatten är nog närmast en av torftighet.

***

En annan reprisering – om än av ett mer sentida och välkommet slag – kom i form av den Replik på Brännpunkt som Andreas Carlgren sent omsider författat (som svar på Ahlins och Ygemans populistiska utspel) där han slår fast att Sverige inte hade något val vad gäller att godkänna gasledningen – åtminstone inte om man framgent ville uppfattas som en rättsstat. Om än helt korrekt i sak så kan man inte låta bli att undra om det inte hade varit bättre att redan långt långt tidigare slå fast denna självklarhet? Detta var något som jag skrev om förra veckan under rubriken Billiga poänger på bekostnad av substans i debatten… Tyvärr är det ju så att det är svårare att rätta till skador än att förebygga dem.

Men, förebyggandet brukar ju ibland kräva politisk ryggrad och kan därför uppfattas som lika obehagligt som att ta en vaccinspruta i förebyggande syfte…

Visby 11 november, 2009
Mikael Olsson, FD

PS: Apropå detta med politisk ryggrad så har vi fortfarande inte sett någon politiker som är villig att stå upp för de biståndssystem som de varit med om att skapa och som kom att utgöra gårdagens stora debatt på SvD och som jag skrev om under rubriken Bidragssvenskarnas äventyr… (och idag uppmärksammat även i Gotlands Allehanda) Intressant med denna debatt är att den lär fortsätta och upplägget som man från SvD har valt är intressant – även om de tyvärr ibland glömmer att problematiseringen och analysen till förmån för rapporteringen.

Annonser

1 kommentar

Filed under Energipolitik, Hyckleri, Miljöpolitik, politiskt ansvarstagande, Sverige som regel eller undantag

KO gör en Nogger Black?

På konsumentverkets hemsida står att läsa att ”Konsumentombudsmannen, KO, driver självständigt konsumenternas intressen gentemot företag i domstol.” Detta låter i och för sig harmlöst eller t.o.m. positivt.

nogger200_157481w

Läser man dock hur denna självständiga roll uppfattas inom myndigheten så börjar man bli lite mer tveksam (se t.ex. här, här och här). Att döma av tidningsrapporterna har KO tydligen funnit det för gott att använda sina resurser (mina skattepengar) till att driva frågan om huruvida man får kalla en bil för miljövänlig ända till domstol (även dessa finansierade med skattepengar) (se länk). KO menar att det får man självklart inte göra. En bil smutsar ju ner (usch och fy) och kan därför inte få förknippas med positivt värdeladdade ord som miljövänlig.

Nåväl, detta förfarande väcker ett antal frågor – varav ingen har någon bäring på den s.k. sakfrågan (de flesta som har åldern för körkort inne och dessutom har lyckats ta ett sådant är nog väl förtrogna med att en bil släpper ut avgaser):

En första fråga rör vad GD Gunnar Larsson (tillika KO) härnäst tänker satsa myndighetens resurser på? Blir det ett korståg mot t.ex. värmepumpar? Även dessa tingestar marknadsförs ju med ord såsom ”energibesparande” trots att varenda kotte som kopplar in en snart inser att de drar energi snarare än genererar energi. Tänk hur många svenska konsumenter som måste känna sig grundlurade av så enkla reklamtrick. Gunnar, gör något!!!

En andra fråga rör hur vi i den s.k. allmänheten ska tolka myndighetens förehavanden? Är det inte ett beteende som minner lite om salig Stig Wallin (Centrum mot Rasism) och hans skattefinansierade korståg mot GB Glace och deras glass Nogger Black (se länk)? Vad gäller glassen så tedde det sig för många ganska uppenbart att Stig Wallin och de anställda vid Centrum mot Rasism kände sig pressade att just ”göra något” för de pengar som hade regnat över dem. Låt oss bara hoppas att det inte är samma logik som gör att Gunnar känner att han måste göra något…

Avslutningsvis så kan man ju inte låte bli att reflektera över hur olika mediedreven slår i olika fall. Jag menar att då jag läser om Gunnar Larssons förehavanden och hur han inte bara låter den egna myndigheten ägna tid åt frågan utan även engagerar domstolarna i arbetet så far mina tankar till den enorma upprördhet som Anna Odell tydligen genererade i och med att hon skulle ha ”slösat” med det allmännas resurser…

Var är denna allmänhetens upprördhet nu? Menar vi att Konstnär Odell ska dömas hårdare än KO Larsson bara för att hon lyckades peka på ett förhållande som inte var allmänt känt? Kort sagt, bara för att KO Larsson spenderar det allmännas resurser på något som är självklart för majoriteten av medborgarna (att bilar släpper ut avgaser) så ska vi döma honom mildare? Personligen tycker jag att det borde vara tvärtom…

Visby 7 november 2009
Mikael Olsson, FD

Lämna en kommentar

Filed under Hyckleri, Miljöpolitik

plakatpolitikens pris…

Att plakatpolitik kommer till ett pris är inget nytt. Att intäkter och kostnader av plakatpolitik fördelas olika är heller inget nytt; politikerna tar de röster som kan genereras och medborgarna får bära kostnaderna.

Men, att plakatpolitiken ges en så specifik prislapp som den ges av Per Kågeson i sin kommande bok tillhör inte vanligheterna.

Faktum är att hans uträkningar enligt DN pekar på att det misslyckade experimentet med etanoldrift hittills (2005-2008) har kostat oss inte mindre än 50.000 kronor i minskade skatteintäkter per bil i drift!

Till detta kommer fortsatt skattesubventionering så bilarna rullar på våra vägar och drivs på sprit.

Skulle man till dessa direkta och indirekta kostnader (mätbara via skattsedel) lägga en skattning på värdet av den nedhuggna regnskog (som tidigare band koldioxid) och andra negativa miljöeffekter i etanolens spår så blir kostnaderna för detta politiskt drivna experiment enorma.

Faktum är att det med så stora offentliga kostnader och subventioner är svårt att längre tala om ”privatbilism”.

Och, förresten, var finns alla dessa politiker som tidigare sjöng etanolens lov idag? Är det så att de kammade in vad de kunde då de kunde det (rösterna) och idag har lämnat oss med den stora notan?

Anna Odell retade den stora folkopinionen då hon som det så högtravande hette ”kostade samhället” uppemot 10,000 kronor för vården. Hon åtalas.

Politikerna som i slutändan kanske har pådyvlat oss skattebetalare kostnader om närmare en kvarts miljon per etanolbil i drift (räknat på en livslängd om 15 år och i övrigt samma kalkyler som de som redovisades i DN) – de sitter i riksdagen och kommunfullmäktige och är i full färd med att skissa på nästa kostsamma plakatprojekt…

Trevlig helg!

Visby 16 maj 2009
Mikael Olsson, FD

UPDATE: apropå en kommentar som jag fick så inser jag att det kanske behöver klargöras att inte heller de koldioxidutsläpp som genereras av spritdrift är utan alternativkostnad – att de skulle vara klimatneutrala baseras på ett logiskt felslut där man inte tillerkänner den mark som de facto går åt för att mata bilarna med mat en alternativ användning!

Faktum är dock att marken kunde användas till skogsbruk – skog som binder stora mängder utsläpp – och som dessutom kan göra det under hundratals år om man använder virket till konstruktioner eller helt enkelt låter den stå!

Tyvärr verkar det fortfarande finnas människor som tror att etanolens koldioxidutsläpp är av en annan art än den som genereras av bensin. Så är inte fallet…

Media: DN, Lasse Swärd i DN, Intervju med Per Kågeson i DN

UPDATE NOVEMBER: Motsvarande debatt kom igång igen då man även i rikspressen uppmärksammade att det kanske finns en alternativ användning till skogen, se SvD.

8 kommentarer

Filed under Hyckleri, Miljöpolitik

kulturrevolution i vardande…

vad är det som händer i landet Sverige? vad har hänt? hur har den politiskta korrektheten kunnat bli norm? vad gick snett?

hur har ett land och dess invånare som tidigare utmärkt sig som progressivt och som också har det som en stor del av den egna självbilden (om än komplett felaktig) kunnat förvandlas så till den milda grad att åklagare åtalar konstnärer och rektorer avstänger konstelever utan att fler liberala krafter tar till orda och protesterar?

kulturrevolutioner är inget att leka med! jag blir rädd!

mikael olsson, fil dr

ps: rädd borde också vem som helst som varit till doktorn med ”bara” en förkylning vara – snart är det er tur att stå till svars för hur ni slösar med förment allmänna resurser…

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

En obekväm sanning…

Som jag nämnde i föregående inlägg resulterade min lilla text om tillgänglighet i Svensk sjukvård i väldigt många kommentarer. Jag fick även e-brev som ifrågasatte om det verkligen kunde vara så illa som jag hävdade.

Intressant nog släpptes i samband med den debatten European Health Consumer Index 2007 – något som också uppmärksammades av bl.a. Gudmundson på SvD. Han, liksom många andra kommentatorer, påpekade att svensk sjukvård klarade sig bra vad gäller kvaliteten men att man inte låg lika bra till vad gäller tillgängligheten.

Det sistnämnda var förvisso sant – men det de flesta glömde att påpeka var att det fanns INGET endaste Europeiskt land med sämre betyg än Sverige vad gäller sjukvårdens tillgänglighet, inte ens Bulgarien och Rumänien som då var nya medlemmar i EU hade sämre betyg.

Med tanke på att ovanstående debatt utspelade sig 2007 och att vi idag skriver 2009 så tänkte jag att det borde väl ha kommit en ny upplaga av detta hälsoindex. Kanske har sakernas tillstånd blivit bättre?

Efter lite sökande med hjälp av Google så hittade jag mycket riktigt 2008 års upplaga av indexet – tyvärr var det ingen förändring till det bättre vad gäller tillgängligheten utan man skriver istället:

Really bad (and worsening) accessibility; strangely the system has found no cure for waiting. [källa]

Något som också är konstigt är att 2008 års undersökning inte alls rönte samma massmediala uppmärksamhet. Kan det månne vara så att det här med att vara sämst i klassen är så stigmatiserande och i otakt med den svenska självbilden att man hellre väljer att tiga ihjäl den typen av nyheter?

Om så är fallet så är det synd eftersom behovet av att förutsättningslöst diskutera tillgänglighet och bemötande alltjämt lever kvar. Att det är svårt att få till stånd en sådan diskussion understryks dock av det bemötande som Anna Odell fått av det officiella myndighetssverige, se bl.a. SvD och DN. Och, tyvärr lär vi inte kunna förbättra tillgänglighet och bemötande inom sjukvården genom att inleda förundersökning mot var och envar som uttrycker kritik eller försöker skapa debatt kring det hela.

Mikael Olsson, FD

Mer material finns i mängd: SvD, P1-Morgon

 

2 kommentarer

Filed under Uncategorized