Category Archives: politiskt ansvarstagande

Var landar ”satsen”?

Ärligt talat är jag övertygad om att de flesta hushåll galant kommer att klara en bensinprishöjning om ca 1:-/liter; för oss som kör långt handlar det då kanske om ca 3000-4000 kronor per år i merkostnad. Det vore faktiskt en större skam om vi hade byggt ett välfärdssamhälle där vuxna individer inte ska klara en sådan kostnadsökning.

Så, undrar man kanske, varför har jag ägnat så mycket tid under veckan åt att gnälla på det rödgröna s.k. alternativet som efter stor möda har rullats fram i offentligheten under den gångna veckan?

Jo, det ska jag förklara. För mig handlar det inte så mycket om utgifterna och de skattehöjningar som kommer att drabba oss alla. Dessa kommer vi som sagt att överleva. Skattehöjningen på bensin motsvarar effekterna av en liten konflikt i något av alla de oljeproducerande länderna. Det är kort sagt sådant som man får räkna med.

Problemet för mig är snarare att man inte har något som helst vettigt svar på vad man ska använda pengarna till! Hade de rödgröna bara bemödat sig om att analysera verkligheten och komma med något som åtminstone påminde om seriösa, genomtänkta och välgrundade förslag så skulle jag inte ha ägnat min tid åt att klaga. De har haft snart fyra år på sig att tänka igenom vad de vill åstadkomma och hur de isåfall ska åstadkomma detta – men icke då…

Istället för konkreta och välgrundade förslag kommer man med högst odefinierade så kallade ”satsningar” till kommunerna och diverse andra lika odefinierade svarta hål som man vill lägga pengarna i. Det verkar för en utomstående att man utifrån opinionsmätningar har bestämt sig för att det enda man kan komma överens om är att man vill vara annorlunda än alliansen – och eftersom medierna i mångt och mycket har beskrivit de senaste åren i termer av ”nedskärningar” (istället för det mer korrekta ”reformer”) så har de rödgröna dragit slutsatsen att just ”satsningar” är det som kommer att falla gemene man på läppen. Alas, här ska satsas pengar – alldeles oavsett om det behövs eller ej.

För mig och alla oss andra som ska bidra med dessa pengar som de rödgröna partistrategerna har bestämt ska ”satsas” för att säkra ett regeringsskifte så hade det faktiskt känts mer seriöst om man åtminstone hade försökt börja i den andra änden – dvs med en analys av hur världen ser ut, vad som eventuellt behövs för att förbättra den och isåfall hur det ska åstadkommas. Först efter det kan man då räkna fram en kostnad för åtgärderna.

Istället har man gjort precis tvärt om – man har bestämt sig för att en stor ”sats” imponerar och därför tagit i från tårna och försökt dränka det svenska medielandskapet i en kaskad av ”satsningar” som inte innehåller just någon substans annat än en prislapp…

Hade man börjat med själva analysen hade man istället för den långa rad av populistiska ”satsningar” som vi nu fått beskåda kanske hamnat i ett långt mindre populistiskt budskap – kanske inte helt olikt det som FP:s ekonomisk-politiske talesman Prof. Carl B. Hamilton framförde i DI (länk här). Ett budskap som säger att det för samhällets fortlevnad är viktigt att människor anstränger sig – men att det är negativt för människors vilja att anstränga sig om den politiska klassen lägger rabarber på mer än hälften av den extra pekuniära belöning som du eller jag får för vår ansträning – och detta alldeles oavsett hur gärna politikerna vill satsa offentligt…

Som sagt, utan en strategi så är det stor risk att ”satsningen” landar i det egna knäet och med tiden kallnar och utvecklas till något högst oaptitligt…

Visby 29 april, 2010
Mikael Olsson, Fil Dr

Länkar: Per Gudmundson (om hur de gröna fått ge avkall på sin politik); Liberati (om behovet av sådana sanningssägare som Carl B. Hamilton); DN (om hur Ilja Batljan tvinga krypa till korset och lova att höja skatten (sic!) – troligen för att finansiera en ”satsning” av något slag); DN:s Ledarsida (om att det inte är 50-öringen som är problemet); Kent Persson (M); Johan Westerholm; DN:s Ledarsida (om att tågsatsningen är ganska tom på innehåll); Carin Jämtin (där hon hävdar att deras sats är större än alliansens sats, 10 miljarder större för att vara precis); Maria Wetterstrand (då hon ensam fick hålla hov och berätta om den rödgröna satsningen på bensinskatt); SvD (om koldioxidskattehöjningen); Tokmoderaten; Maria Wetterstrand (här besviken över att inte fler tycker det är en ynnest att få betala en politikers ”satsning”); SvD:s faktakoll (som själva glömde momsen); Maria Eriksson (om vänsterpartist som är fast i sitt skattemissbruk); SvD:s Huvudledare (om att det inte räcker med att göra av med mer pengar, man bör också ha en plan…); Seved Monke (i en stilla undran om vilka skatter som man inte satsar på att höja); Per Pettersson (om detta med att locka till sig barnen med en öppen kakburk); Per Altenberg (och igen); SvD:s Ledarblogg (om hur den rödgröna faiblessen för att ”satsa” offentligt befäster vår plats som landet med de absolut högsta marginalskatterna); Expressen (om de höjda skatterna); SvD (om den rödgröna s.k. politiken);  Johnny Munkhammar och Robert Gidehag (som på ett ungefär håller med om det jag skriver om skatterna – även om Munkhammar då är med i ett parti som inte prioriterar en avveckling av värnskatten)…

"Satsningar" måste både tas någonstans ifrån och ha en bra plats att landa...

Annonser

3 kommentarer

Filed under Hyckleri, plakatpolitik, politiskt ansvarstagande

Rödgrönt debacle…

Cirkusen fortsätter. Förvirringen kring vad de rödgröna egentligen vill tätnar.

Denna vecka som enligt partistrategerna skulle vara en medial uppladdning inför presentationen av skuggbudgeten nästa vecka håller på att gå till historien som den vecka då väljarna såg att de rödgröna hade köpt kejsarens nya kläder.

Några korta smakprover:

 • Man får ställa in ett antal presskonferenser för att man inte är redo med politiken.
 • Den politik som man presenterar i form av t.ex. järnvägar avslöjas snabbt som luftslott utan verklighetsförankring.
 • Finansieringen av luftslotten visar sig vara lika luftig som de handlingsplaner som man inte lyckats enas om.
 • Tolvtusen miljoner kronor ska lånas upp för att användas på helt odefinierade satsningar i kommunal regi.
 • Gårdagskvällens s.k. besked om att V fått sin vilja igenom och att man skulle (åter)införa en typ av förmögenhetsskatt dementerades myndigt av MP:s Maria Wetterstrand i morgonekot – någon sådan skatt skulle man inte införa (enligt henne).
 • Skatten på bensin skulle höjas med 49 öre – men man glömde att nämna att till detta så kommer naturligtvis moms.
 • Som en del i luftfinansieringen av luftförslagen så talar man på nästan 70-talistiskt manér om beskattning av ”övervinster” i energibolag; vän av ordning undrar dock hur denna beskattning ska gå till – särskilt då vi talar om utländskt ägda energibolag.
 • Efter måndagens fiasko kring lanseringen av järnvägarna så har det tydligen beslutats att man ska undvika gemensamma presskonferenser eftersom partiledarna inte ens under en sådan tillställning kunde hålla sams…

Så, om det är någon som ärligt kan säga att de efter denna ”lanseringsvecka” känner säkrare på vad den rödgröna trojkan vill åstadkomma och/eller hur de vill åstadkomma detta så får ni gärna räcka upp en hand.

I mina ögon så har veckan väckt snarare än svarat på frågor och måste på så sätt karakteriseras som ett allvarligt bakslag för de rödgröna. Som för majoriteten av frågor så gissar jag att beskedet från de rödgröna blir att de ”ber att få återkomma”. Men, om du frågar mig så skulle jag helst se att de lät bli…

Visby 28 april, 2010
Mikael Olsson, Fil Dr

Länkar: SvD, SvD, SvD, DN, DN, Per Altenberg (läsvärt); Seved Monke (som också påminner om att en rödgrön röst har en prislapp)

4 kommentarer

Filed under plakatpolitik, politiskt ansvarstagande, skattepolitik

Bred (hmm) dyrare än riktad (hmm)???

Att en bred en kostar mer än en riktad står klart efter morgonens s.k. besked från de rödgröna. En bred kostar nämligen niotusen miljoner kronor och en riktad kostar faktiskt inte mer än tretusen miljoner kronor. Den slutgiltiga prislappen är dock inte riktigt klar eftersom detta är prisuppgifter relativt vad den alliansmärkta varianten av samma sak kostar, d.v.s. den breda blir niotusen miljoner kronor dyrare med en rödgrön valseger medans den riktade bara blir tretusen miljoner kronor dyrare – på ett ungefär…

Nu undrar ni, vad i hela fridens namn talar jag om?

Det jag talar om är naturligtvis ”SATSNINGEN”; detta i den politiska nysvenskan så förhatliga ord som kan innebära allt och inget. Och faktum är att jag inte har den blekaste aning om vad de rödgröna vill åstadkomma med mina och dina tolvtusen miljoner kronor – annat än då en artikel på Brännpunkt.

De skriver att ”[v]i föreslår att kommunernas resurser stärks med nio miljarder kronor mer än i regeringens budget i breda satsningar över en tvåårsperiod. Därutöver föreslår vi över tre miljarder i riktade satsningar över en tvåårsperiod.” (SvD) Något besked om exakt vad som ska åstadkommas med dessa lånade pengar har man inte bemödat sig om att lämna.

Precis som med gårdagens luftslott om snabbjärnväg till metropolen Borås (ca 60.000 inv.) så saknas det alltså avsevärt vad gäller precisionen i den rödgröna trojkans s.k. besked…

Det enda jag vet med säkerhet är att den breda är dyrare än den riktade! Och, som alltid, plakatpolitik är en för oss medborgare ett dyrköpt spektakel!

Visby 27 april, 2010
Mikael Olsson, Fil Dr

Länkar: Runos Blogg; SvD:s Ledarsida (om hur finansieringen av luftslotten kan gå till); DN:s Ledarsida (om den tvivelaktiga nyttan av små utspridda enklaver av snabbspår); Mats Odell kommenterare detta i SvD och talar om Tobleronepolitik, länk härKent Persson

Kanske kan man nå en ökad precision om man begränsar bredden?

2 kommentarer

Filed under plakatpolitik, politiskt ansvarstagande

Stopp och belägg!

Så kom det då en gemensam text från den rödgröna trojkan. Dagens luftslott handlar om kollektivtrafik, vägar, höghastighetståg och cykelbanor i en salig röra.

Det kan låta förmätet att avfärda en omsorgsfullt ihopknåpad text som denna som ett luftslott. Icke förty så finns det många tecken på att det är just ett luftslott.

 • Ett första sådant är att det saknas pengar till bygget (något som många redan kommenterat).
 • Ett andra tecken är att det saknas ritningar till slottet; att det som de nämner skulle låta sig göras under kommande mandatperiod även om pengarna fanns är därför tämligen osannolikt.
 • Ett tredje och enligt mitt förmenande kanske det mest pregnanta tecknet på att vi på DN Debatt har ett tecken om ett luftslott är att bygget saknar all grund i en trovärdig och gemensam politik hos undertecknarna.

Jag menar blott, hur kan man i denna artikel hävda att kollektivtrafiken är livsviktig samtidigt som man ställer sig bakom ett folkomröstningsförslag som om det blir verklighet skulle kunna innebära ett nej till kollektivtrafiksatsningar i landets huvudstad? Det är ju helt huvudlöst och inkonsekvent!

Kanske var det utifrån detta tur att man väntar lite ytterligare med en gemensam presskonferens. Som alltid med luftslott och (kejsarens) nya kläder så är ju riskerna för upptäckt större då man möter verkligheten in persona…

Visby 26 april, 2010
Mikael Olsson, Fil Dr

Medialänkar: DN Debatt; SvD:s Ledarblogg; Kvällspressen (Exp., AB); Departementet (en blogg skriven av de som arbetar på Näringsdepartementet!); Johan Hedin; Nils Dacke; Tokmoderaten (bra, om än kanske något för optimistisk om möjligheterna att luftslottet skulle kunna bli verklighet); Dick Erixon (som visar på riskerna med luftfinansiering av luftslott)…

Update I: Läs gärna Amanda Brihed som bl.a. undrar: ”Vad är pointen med att skaffa sig snabba tåg om de får så kort räls att rulla på att de knappt hinner starta och bromsa innan väl rälsen är slut?” Amanda påpekar också tågens behov av elkraft och pekar därmed på ytterligare en aspekt av den inkonsekvens som präglar den rödgröna s.k. politiken… (länk här)

Update II: Jag hade fel – det blev en presskonferens – dock kanske inte så klargörande som man skulle kunna önska – intrycket av luftslott finansierat med luftpengar kvarstår (länk här)

Update III: Läs även vad Reinfeldt hade att säga om det då han under sitt besök här på Gotland kommenterade luftslottet (länk här)

Update IV: Framåt kvällskvisten skrev Göran Eriksson ett stycke om den balansgång som krävs för att folkomröstningsförslaget inte skall uppfattas som ett resultat av splittring – jag undrar bara hur i hela världen det ska gå till… (länk här); något tidigare hade PJ Anders Linder skrivit om dagen som en fylld av science fiction – förutom återupptäckten av Noaks Ark och en insikt om att utomjordingar kan vara farliga så kom också detta utspel om snabbtåg mellan Borås (66.000 invånare) och Göteborg – som sagt en dag fylld av utomjordiska upplevelser och luftslott (länk här).

En illustration till riskerna med att vara inkonsekvent...

En illustration till riskerna med att vara inkonsekvent...

4 kommentarer

Filed under plakatpolitik, politiskt ansvarstagande

En valfrihetsrevolution i vardande?

Den under veckan uppvisade rödgröna politiska impotensen har debatterats ivrigt. Här på Olssons Blogg skrev jag om förslaget att folkomrösta om Förbifart Stockholm vid ett par tillfällen under rubriken ‘helvetets förgård’ (länk här och här) – intressant nog var det ingen som protesterade mot rubriksättningen som syftade på Per Albin Hanssons påstådda karakteristik av Stockholms Arbetarekommun. Kanske är det så att alla är ense om att den rödgröna trojkan har gett sig in på ett sluttande plan…

Nåväl, veckan utvecklades till en verkligt förnedrande uppvisning av rödgrön politisk inkompetens. Efter att ha avhänt sig ansvaret för den nationella infrastrukturen i Stockholmsområdet (vägar och spårvägar i huvudstaden) så visade det sig senare under veckan att man inte heller kunde komma överens i tid för att fylla de planerade gemensamma presskonferenserna med någon form av gemensamt innehåll (länk här). Med tanke på att man inte heller verkar överens om vare sig pensionssystemet som Kalle Larsson och vänsterpartiet vill riva upp (länk här) eller rättspolitiken (länk här) så kanske det blir tunnsått med presskonferenser från de fyras gäng.

Dock, beslut måste tas i alla dessa frågor, så frågan är om vi ser inledningen på en ny politisk era där ansvaret förs över till ”befolkningen” i form av olika mer eller mindre kaotiska folkomröstningar inom majoriteten av de områden som brukar hänföras till statens kärnverksamhetÄr det månne inledningen på en valfrihetsrevolution?

Förvisso är jag för valfrihet, men det skulle kännas bra mycket bättre om det fanns en tanke bakom denna valfrihetsreform annan än den rödgröna politiska beröringsskräcken. Faktum är att det faktiskt finns många områden där jag som liberal tycker att det politiska systemet måste ta ansvar.

Tyvärr verkar de områden där jag finner det i allra högsta grad befogat med politiskt ansvarstagande (t.ex. infrastruktur, skola, sjukvård, rättsväsende, arbets- och skattepolitik) sammanfalla med de områden som de rödgröna finner det svårt att komma överens och risken är därför överhängande att den typ av valfrihet som de rödgröna för fram i form av folkomröstningar om än det ena än det andra kommer att lämna en obehaglig bismak för oss som utsätts för detta valfrihetsexperiment

Polsk riksdag var länge ett nedsättande uttryck för styresskicket i vårt stora grannland i söder; kanske kommer Svensk riksdag i framtiden att få en klang som vi inte riktigt önskat oss…

Visby 25 april, 2010
Mikael Olsson, Fil Dr

Medialänkar: Sanna Rayman kom in på samma spår i söndagens SvD, länk här; bra läsning om det som borde vara det politiska systemets huvuduppgifter av PJ Anders Linder hittar ni här; Lars Björndahl skriver här – även om han har fel i sak – de rödgröna är inte ens överens om hur mycket de vill höja skatten; tidigare välskrivet på DN om politiskt ansvarstagande finns här; SvD:s ledarblogg här; om förbifarten av Sten Nordin hittar ni här; handelskammarens invändningar mot de rödgröna förseningarna av förbifarten hittar ni här (även om jag också är skeptisk till den typ av räkneövning som de för fram); läsvärt från liberalt håll hittar ni alltid på Liberati, länk här; Dick Erixon; Johan Hedin; Mark Klamberg; Per Ankersjö; Raymond Svensson; Ewa Björling

Bild lånad från folkpartiet som kanske står för en mer genomtänkt valfrihetsagenda än vad de rödgröna nödlösningarna erbjuder...

1 kommentar

Filed under politiskt ansvarstagande

‘helvetets förgård’, dag 2…

Igår, inspirerad av Per Albin Hansson, skrev jag här på bloggen (länk här) om den rödgröna politiska impotensen vad gäller Förbifart Stockholm under rubriken ”Är detta ‘helvetets förgård’. Rubriksättningen avslutades medvetet med ett frågetecken.

Då debatten om politiskt ansvarstagande (eller bristen därpå) och den bristande respekten för väljarna nu är inne på (gott och väl) sin andra dag så börjar man dock närma sig en punkt där frågetecknen rätas ut till utropstecken.

Det vi bevittnar måste i sanning vara en variant av just den helvetets förgård som Per Albin enligt uppgift menade att Stockholms Arbetarekommun utgjorde. Till kören av kritiker sällar sig idag fler professorer och grundlagslärda.

Sämre än så här lär väl inte politik bli. Eller?

Alla argument från gårdagens lilla betraktelse tycker jag alltjämt är giltiga, läs dem här!

Visby 23 april, 2010
Mikael Olsson, Fil Dr

Medialänkar det senaste dygnet: Leif Lewin (Brännpunkt); Sanna Rayman (SvD); Seved Monke; Hans Åberg; Kent Persson; Johannes Åman (DN); Epstein (DN); Sverker Gustavsson (Newsmill)…

Per Albin Hansson på den tiden då man lyckades bygga både vägar och spårvägar

Gårdagens medialänkar: Henrik Brors (DN); Prof. Jonas Eliasson (DN); Prof. Olof Ruin (DN); Prof. Folke Johansson (DN); Mona Sahlin (DN); Yvonne Ruwaida (DN); Dick ErixonLars BjörndahlPer GudmundsonKajsaLisaPer PetterssonBadklands HyenaHagwallPär JohnsonSvDSvD; Eie Herlitz (Brännpunkt – riktigt verklighetsfrämmande om du fråga mig); Göran Eriksson (SvD); Per Gudmundson (SvD Ledare); Per Gudmundson (Blogg om Jämtins svek); SvD (Huvudledare)…

Mer (läsvärda) blogglänkar här: Mark KlambergPer AltenbergMagnus AnderssonJohan HedinJohan IngeröRuno Johansson;Gulan AvciJoakim HofvanderHans ÅbergMaria Wallhager

Update: Björn von Sydow (s) grumlade till saker ytterligare för det rödgröna gänget då han gick ut på Politikerbloggen (länk här) för att försvara sin partiledare samtidigt som han gav kritikerna rätt i att en lagändring krävs för att kunna genomdriva denna parodi på demokrati och politiskt ansvarstagande… (länk till DN’s rapport om detta finns här)

Update II: Först på kvällen la DN ut denna artikel som fanns med i morgonens tryckta upplaga, länk här.

Update III: Ett illustrativt och innovativt förslag om att lägga ned Essingeleden väcktes på denna blogg; läs Sanna Raymans kommentar här.

Update IV: Upptäckte att Sten Nordin och Åsa Torstensson hade kommenterat detta debacle på DN Debatt, länk här.

1 kommentar

Filed under plakatpolitik, politiskt ansvarstagande

Är detta ‘helvetets förgård’?

Är det desperata och totalt horribla rödgröna utspelet apropå Förbifart Stockholm en försmak av vad vi har att vänta efter årets val? Om så kanske det finns fog för att tala om denna tid som en ‘helvetets förgård’ för något mer absurdt än utspelet av Sahlin, Wetterstrand och Ohly är det svårt att tänka sig.

Inte bara handlar det om den rödgröna impotensen och regeringsmaktens förfall (DN), eller om att man bryter mot diverse lagar och traditioner som har att göra med maktdelning och kommunalt självstyre att göra – det handlar också om en verklighetssyn som ter sig helt förryckt!

Hur kan man drista sig till att ställa behovet av vägar och kollektivtrafik emot varandra i en antingen eller fråga? Det är ju banne mig helt sjukt! Vem kan tro att man klarar sig utan både och?

Ponera att vi nu lämnar denna helvetets förgård och träder in i nästa stadium och verkligen genomför en folkomröstning kring den föreslagna frågan (kanske kan man ta en extra omröstning om huruvida kommunen ska fortsätta att tillhandahålla ett avloppsnät eller om man ska satsa på en bredbandsutbyggnad på samma gång) och att de som vill och behöver kunna transportera på ett meningsfullt sätt med bil i och kring huvudstaden också vinner denna omröstning. Hur ska då politikerna agera efter ett sådant resultat?

Ska politikerna vid en sådan ja-seger för Förbifart Stockholm i september 2012 helt plötsligt stoppa all utbyggnad av kollektivtrafiken? Ska man sluta finansiera SL, dra in vartannat tunnelbanetåg (eller kanske rent av lägga ned tunnelbanan) och straffbeskatta SJ för att de fortsätter att köra tåg i trots mot ”folkviljan”? Nä, trodde väl inte att det skulle låta så vettigt att man helt plötsligt drar bort pengarna från den helt nödvändiga kollektivtrafiken.

Men, och här kommer det verkligt underliga, är det någon endaste person som tror att de bakåtsträvande miljöfundamentalisterna vid en eventuell nej-seger skulle göra något annat än just att dra i nödbromsen för vägbyggena? Nä, trodde väl inte det heller.

Ett ja till Förbifart Stockholm kommer alltså i praktiken att innebära ett ja både till vägar och till kollektivtrafik emedans ett nej till Förbifart Stockholm innebär just ett nej till vägar.

Här finns alltså en total ojämvikt i själva upplägget. De som bor i innerstaden eller i närförort knuten till T-bana och huvudsakligen kan klara sina transportbehov med SL (och sedan komplettera antingen med den chic bilpool [Sjöstaden] eller privat bilhyra [övriga innerstaden]) kan med andra ord rösta som de vill utan att riskera att stå utan transportlösningar i den fasta förvissningen att ingen vill eller vågar lägga ned kollektivtrafiken.

Men invänder nu någon som orkat hänga med ända hit i texten. Kanske är detta tiden för ett tredje alternativ i folkomröstningen – dvs någon form av förnuftets röst där man säger att vi behöver både vägar och spårvägar?

Ja, med all säkerhet kommer ett sådant tredje alternativ att växa fram. Frågan, åter, blir då hur man ska tolka resultaten. Ska vi låta fundamentalisterna få tillgodoräkna sig både-och-rösterna så att både nej-rösten (eller ja-rösten beroende på vem som vinner den dragkampen om vad som ska stå på röstsedlarna) och kanske-rösten ska räknas som nej-röster då man utvärderar behovet av Förbifart Stockholm? Och, ska vi överhuvudtaget låta människor som aldrig ha suttit fast i en bilkö rösta? Och, hur ska vi hantera övriga landets behov av ett fungerande trafiksystem i huvudstaden?

Tolkningsmöjligheterna är med andra ord oändliga och om lyckades träta om tolkningen av 1980 års kärnkraftsomröstning i närmare 30 år så borde man väl kunna hålla tyckare och statsvetare sysselsatta med denna fråga åtminstone till framåt 2040-2050. Eller, och det här kan låta som ett verkligt radikalt alternativ, så väljer vi politiker som förmår ta ett ansvar för denna typ av för landet viktiga infrastrukturfrågor…

Det ursprungliga "gang-of-four" i sin alldeles egna variant av "helvetets förgård"...

Kort sagt, är det överhuvudtaget rimligt att vi låter oansvariga och inkompetenta politiker vältra över sina egna personliga problem på oss väljare? Vad blir det nästa gång? Vilket självklart behov (kollektivtrafik) ska vi ställa mot en sakfråga som det rödgröna gänget inte ids komma överens om? Kanske kan man rösta om kollektivtrafikens vara kontra bygget av ett höghus?

Avslutningsvis kan man inte låta bli att undra vilken typ av priviligierade innerstadsliv och/eller vilka ”kosttillskott” är det som detta ‘gang of three’ går på för att de själva ska kunna tycka att det de i sin desperation föreslår ska låta vettigt?

[Peter Eriksson får förlåta det här med gang of three, men han verkar bortkopplad och kommer väl kanske efter valet att ersättas av en betydligt mindre skäggig manlig förmåga från samma parti]

Som tur är finns åtminstone fortfarande en teoretisk möjlighet att genom den egna rösten i september 2010 undvika att vi kommer längre än till denna helvetets förgård…

Visby 22 april, 2010
Mikael Olsson, Fil Dr

Medialänkar: Henrik Brors (DN); Prof. Jonas Eliasson (DN); Prof. Olof Ruin (DN); Prof. Folke Johansson (DN); Mona Sahlin (DN); Yvonne Ruwaida (DN); Dick Erixon; Lars Björndahl; Per Gudmundson; KajsaLisa; Per Pettersson; Badklands Hyena; Hagwall; Pär Johnson; SvD; SvD; Eie Herlitz (Brännpunkt – riktigt verklighetsfrämmande om du fråga mig); Göran Eriksson (SvD); Per Gudmundson (SvD Ledare); Per Gudmundson (Blogg om Jämtins svek); SvD (Huvudledare)…

Mer (läsvärda) blogglänkar här: Mark Klamberg; Per Altenberg; Magnus Andersson; Johan Hedin; Johan Ingerö; Runo Johansson; Gulan Avci; Joakim Hofvander; Hans Åberg; Maria Wallhager

Update: Björn von Sydow (s) grumlade till saker ytterligare för det rödgröna gänget då han gick ut på Politikerbloggen (länk här) för att försvara sin partiledare samtidigt som han gav kritikerna rätt i att en lagändring krävs för att kunna genomdriva denna parodi på demokrati och politiskt ansvarstagande… (länk till DN’s rapport om detta finns här)

Update II: Först på kvällen la DN ut denna artikel som fanns med i morgonens tryckta upplaga, länk här.

Update III: Ett illustrativt och innovativt förslag om att lägga ned Essingeleden väcktes på denna blogg; läs Sanna Raymans kommentar här.

Update IV: Upptäckte att Sten Nordin och Åsa Torstensson hade kommenterat detta debacle på DN Debatt, länk här.

11 kommentarer

Filed under plakatpolitik, politiskt ansvarstagande