Category Archives: Alkoholpolitik

politiskt mod eller självmord…

I detta den politiska korrekthetens och slätstrukenhetens tidevarv då opinionsundersökningar i allt större utsträckning fått ersätta ideologi som rättesnöre för de politiska partierna så är det väldigt väldigt sällan som man hajar till då man läser ett politiskt utspel. Kristdemokraternas utspel om en mer restriktiv alkoholpolitik (SvD Brännpunkt) utgör definitivt ett undantag i sammanhanget.

Även om jag kanske inte håller med i sak så måste jag säga att utspelet visar på ett politiskt mod utöver det vanliga. Problemet som skribenterna berör är i högsta grad verkligt och även bland oss som i olika utsträckning nyttjar alkohol torde väl – åtminstone mellan skål och vägg – en viss insikt om alkoholens baksidor ha etablerats genom åren.

Endast den med överdimensionerade skygglappar kan väl låta bli att se att det finns något gravt skevt i hur väsensskild den officiella hållningen är om man jämför alkohol och t.ex. marijuana. Den förstnämnda drogen dödar enligt uppgift mellan 6000-8000 människor per år i Sverige (och mer än 2 miljoner varje år i världen i stort) (se t.ex. referat av WHO-rapport här) – den sistnämnda gör det inte. Den förstnämnda är laglig och åtnjuter statligt stöd – den sistnämnda gör det inte etc etc etc.Spola kröken

Huruvida väljarna kommer att premiera kristdemokraterna för det mod de visar genom att åtminstone försöka skapa en diskussion kring dessa frågor är däremot långt ifrån säkert…

Med tanke på hur många av oss som nyttjar alkohol och hur många av oss som röstar med plånboken så finns det åtminstone frågetecken kring det strategiskt riktiga i utspelet – men, å andra sidan, om åtminstone en person i varje familj som på ett eller annat sätt drabbats av alkohol(miss)brukets konsekvenser lägger sin röst på kristdemokraterna så skulle partiet göra sitt bästa val någonsin…

Vi får helt enkelt vänta och se!

Visby, 15 maj 2009
Mikael Olsson, FD

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Alkoholpolitik, EU-valet